Thành viên khoa Điện - Điện tử

HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM HỌC VỊ CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
Võ Hoàng Duy Tiến sỹ Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn Tự Động Điều Khiển
Trần Thanh Phương Tiến sỹ Phó trưởng khoa
Đồng Sỹ Thiên Châu Thạc sỹ - NCS Trợ lý trưởng khoa
Đinh Hoàng Bách Tiến sỹ Trưởng bộ môn Kỹ Thuật Điện
Đặng Ngọc Minh Đức Tiến sỹ Trưởng bộ môn Điện Tử Viễn Thông
Lê Đức Thịnh
Cử nhân Giáo vụ
Nguyễn Thị Thu Quyên Thạc sỹ Thư ký khoa
Lê Thế Vinh Phó Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Beongku An Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Kuen Ting Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
In Jung Park Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Sea June Oh Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Sang Bong Kim Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Lee Kyu Tae Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Snasel Vaclav Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Ji Geun Jang Giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Pavel Brandstetter Giáo sư  Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Mohamed Chadli Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Miroslav Voznak Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Yao Wen Tsai Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Quang Hà Phó giáo sư Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Vũ Trí Viễn Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Nguyễn Dáo Tiến sỹ Giảng viên
Trần Hoàng Quang Minh Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Hữu Khánh Nhân Tiến sỹ Giảng viên
Huỳnh Văn Vạn Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Đoàn Quốc Anh Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Duy Vỹ Tiến sỹ Giảng viên
Hán Thành Trung Tiến sỹ Giảng viên - Nghiên cứu
Ngô Sơn Tùng Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Sỹ Dũng Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Trương Khang Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Trương Thanh Hiếu Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Việt Long Tiến sỹ Giảng viên
Lê Anh Vũ Tiến sỹ Giảng viên
Trần Hữu Khoa Tiến sỹ Giảng viên
Trần Minh Đức Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Tất Bảo Thiện Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Trung Thắng Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Lê Anh Tuấn Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Công Tráng Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Trần Công Thịnh Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Võ Phú Thoại Tiến sỹ Giảng viên
Nguyễn Văn Dũng Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Nguyễn Nhật Tân Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Phạm Nhất Phương Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Trần Đức Anh Minh Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Nguyễn Kiều Tam Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Lê Thị Hương Trà Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Nguyễn Quốc Bảo Thạc sỹ- NCS Giảng viên
Võ Hữu Hậu Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Trần Đình Cương Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Thiều Quang Trí Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Lê Tấn Quang Thạc sỹ Giảng viên
Nguyễn Thị Phương Thảo Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Hồ Đăng Sang Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Huỳnh Thanh Thiện Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Phan Tấn Phát Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Nguyễn Quang Dũng Thạc sỹ Giảng viên
Đỗ Vinh Quang Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Cao Vĩnh Phúc Thạc sỹ Giảng viên
Tôn Thất Nghiêm Thạc sỹ Giảng viên
Phạm Hữu Lý Thạc sỹ Giảng viên
Nguyễn Thành Quang Cao học Trợ giảng
Hoàng Thị Hương Giang Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Phạm Duy Thanh Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Trần Thành Nam Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Nguyễn Hoàng Nam Thạc sỹ Giảng viên
Hà Duy Hưng Thạc sỹ - NCS Giảng viên
Nguyễn Văn Trung Cao học Trợ giảng
Lê Hoàng Em Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Nguyễn Hạnh Tú Cao học Dạy thực hành - thí nghiệm
Ngô Tú Quỳnh Thạc sỹ Dạy thực hành - thí nghiệm
Phạm Vũ Bảo Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Đỗ Quang Vinh Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Huỳnh Công Ngọc Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Trịnh Đức Thành Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Vũ Đình Hợp Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Kiều Quốc Hưng Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Lê Hữu Tài Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm
Trịnh Văn Thanh Kỹ sư Dạy thực hành - thí nghiệm

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.