Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Điện Tử - Truyền Thông (2017) (UPDATED)Nộp ĐATN:


-     Nộp 02 quyển ĐATN (bìa kiếng): có đóng kèm tờ Nhiệm vụ Đồ án tốt nghiệp (photo) và Phiếu theo dõi tiến độ ĐATN (photo)

-     Thời gian nộp: 
8h00 ngày 12/01/2017 tại C009

-          Bộ môn không nhận ĐATN nộp trễ, trình bày sai quy định.

 

Kế hoạch bảo vệ ĐATN:

-         Danh sách GV phản biện (File đính kèm). Sinh viên tự liên hệ với GVPB

-          Danh sách 2 hội đồng (thông báo sau)

-          Thời gian: khoảng 13-18/02/2017 (thông báo sau)

-          Địa điểm: (thông báo sau)

 

Một số lưu ý:

- Để được bảo vệ trước hội đồng, điểm của GVHD và điểm của GVPB phải ≥ 5.00 điểm.

- SV trình bày ĐATN trước hội đồng tối đa 20 phút.

- Điểm cuối cùng của ĐATN được đọc công khai cuối buổi bảo vệ.

- SV có nhiệm vụ chỉnh sửa ĐATN (nếu có) và nộp về Khoa trong vòng 07 ngày sau buổi bảo vệ.

- SV nộp 02 cuốn ĐATN và 02 đĩa CD đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

- GVHD và chủ tịch hội đồng sẽ kiểm tra và xác nhận trên phiếu chỉnh sửa.

- Kết quả điểm ĐATN chỉ được công nhận sau khi SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng.

KẾ HOẠCH BẢO VỆ

-          Danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ ĐATN: file pdf đính kèm

-          Thời gian: 13h00 ngày 18/02/2017
 

-          Địa điểm: Hội đồng 1 (C202), hội đồng 2(C204), hội đồng 3 (C205)
 

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.