Kế hoạch đóng tiền ôn thi tốt nghiệp đợt thi tháng 01/2017THÔNG BÁO
(V/v học phí Ôn và thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017)


 

Căn cứ thông báo số của phòng Tài Chính về việc thu học phí thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2017 năm học 2016-2017, Khoa Điện - Điện Tử thông báo học phí như sau:

I.                   Học Phí:

1.                  Đối với sinh viên thi tốt nghiệp lần đấu: học phí ôn và thi như sau:

  • Sinh viên Đại học ngoài chính qui: 1.760.000đ
  • Sinh viên Cao đẳng chính qui: 1.160.000đ
2.                  Đối với sinh viên thi lại tốt nghiệp:

  • Học phí thi lại: 260.000đ
II.                Thời gian và địa điểm đóng tiền:

  • Thời gian đóng: Từ ngày 16/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017
  • Địa điểm: Phòng Tài chính A(0007)  - ĐH Tôn Đức Thắng
 

           P. TÀI CHÍNH                                                                   TRƯỞNG KHOA

 

               (đã ký)                                                                              (đã ký)

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.