Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Kỹ thuật Điện Tử, Truyền Thông

Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Kỹ thuật Điện Tử, Truyền Thông:

Nộp ĐATN:

  • Nộp 01 quyển ĐATN (bìa kiếng) được GVHD duyệt và xác nhận cho phép nộp để bảo vệ.
  • Thời gian nộp: 13h00 – 15h00 ngày 26/06/2017 tại C009
  • Bộ môn không nhận ĐATN nộp trễ, trình bày sai quy định.
 

Kế hoạch bảo vệ ĐATN:

  • Danh sách GV phản biện: xem TẠI ĐÂY
  • Danh sách 2 hội đồng: Xem TẠI ĐÂY
  • Thời gian: từ 7h30 ngày 20/7/2017
  • Địa điểm: Hội đồng 1 (C201) , hội đồng 2 (C202)
 

Một số lưu ý:

- Sinh viên nộp 1 quyển ĐATN (bìa kiếng) đã chỉnh sửa theo ý kiến GVPB khi đi bảo vệ.

- Để được bảo vệ trước hội đồng, điểm của GVHD và điểm của GVPB phải ≥ 5.00 điểm.

- SV trình bày ĐATN trước hội đồng tối đa 20 phút.

- Điểm cuối cùng của ĐATN được đọc công khai cuối buổi bảo vệ.

- SV có nhiệm vụ chỉnh sửa ĐATN (nếu có) và nộp về Khoa trong vòng 07 ngày sau buổi bảo vệ.

- SV nộp 01 cuốn ĐATN và 01 đĩa CD đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng.

- GVHD và chủ tịch hội đồng sẽ kiểm tra và xác nhận trên phiếu chỉnh sửa.

- Kết quả điểm ĐATN chỉ được công nhận sau khi SV nộp ĐATN đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng.

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.