Lịch tiếp Sinh viên khoa Điện-Điện tử HK2 2017-2018

Họ và tên GV Buổi 1 Buổi 2
Thứ Ca  Địa điểm Thứ Ca  Địa điểm
ThS. Đồng Sĩ Thiên Châu Thứ 2 Ca 1 (7g - 9g) C117 Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C117
TS. Đặng Ngọc Minh Đức Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) A305 Thứ 4 Ca 4 (15g - 17g) A305
TS. Nguyễn Công Tráng Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 3 Ca 4 (15g - 17g) C118
TS. Lê Anh Tuấn Thứ 4 Ca 5 (17g30 - 19g30) C117 Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117
TS. Trần Thanh Phương Thứ 4 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C117
ThS. Ngô Tú Quỳnh Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 5 Ca 1 (7g - 9g) C117
TS. Trần Hoàng Quang Minh Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 3 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
TS. Trần Hữu Khoa Thứ 3 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118 Thứ 4 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118
TS. Huỳnh Văn Vạn Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 4 Ca 4 (15g - 17g) C118
ThS. Nguyễn Nhật Tân Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
ThS. Trần Đình Cương Thứ 2 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C118
TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh Thứ 4 Ca 4 (15g - 17g) C118 Thứ 2 Ca 1 (7g - 9g) C118
ThS. Hà Duy Hưng Thứ 3 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117
ThS. Thiều Quang Trí Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C117
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Thứ 6 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118 Thứ 6 Ca 1 (7g - 9g) C118
ThS. Nguyễn Quang Dũng Thứ 4 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 3 Ca 4 (15g - 17g) C117
ThS. Hồ Đăng Sang Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
ThS. Nguyễn Kiều Tam Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 7 Ca 3 (13g - 15g) C118
KS. Nguyễn Thành Quang Thứ 4 Ca 1 (7g - 9g) C118 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) D903
ThS. Phạm Hữu Lý Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118 Thứ 3 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
TS. Trần Anh Khoa Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C118 Thứ 5 Ca 1 (7g - 9g) C118
TS. Đinh Hoàng Bách Thứ 3 Ca 4 (15g - 17g) C118 Thứ 3 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118
ThS. Nguyễn Trung Thắng Thứ 4 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
ThS. Trần Công Thịnh Thứ 4 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
TS. Vũ Trí Viễn Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 6 Ca 4 (15g - 17g) C117
TS. Lê Anh Vũ Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 6 Ca 4 (15g - 17g) C117
PGS. TS. Lê Thế Vinh Thứ 5 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C117
ThS. Trần Thành Nam Thứ 4 Ca 1 (7g - 9g) C117 Thứ 4 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
TS. Lim Guen Cheng Thứ 6 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 4 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
TS. Nguyễn Dáo Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118 Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.