[DT-VT] Phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN Học kỳ 2/2017-2018 và Kế hoạch thực hiện ĐATN

Sinh viên xem phân công giảng viên hướng dẫn ĐATN Học kỳ 2/2017-2018 (TẠI ĐÂY) và Kế hoạch thực hiện ĐATN (TẠI ĐÂY).
 

GIỚI THIỆU SÁCH “TUNING INNOVATION WITH BIOTECHNOLOGY” CỦA GS. DONG HWA KIM

Giáo sư Kim Dong Hwa, giám đốc Trung tâm chuyên gia Hàn Quốc (KEC) và là giảng viên Khoa Điện – Điện tử trường Đại học Tôn Đức Thắng, vừa xuất bản quyển sách chuyên khảo nhan đề “Tuning Innovation with Biotechnology”.

Nội dung của quyển sách là tập hợp các kết quả nghiên cứu về các hệ thống điều khiển thông minh sử dụng các thuật toán tối ưu hóa lấy ý tưởng từ các hiện tượng sinh học phổ biến trong tự nhiên, ví dụ như các giải thuật miễn dịch (immune algorithm - IM), tối ưu hóa bầy đàn (particle swarm optimization - PSO), tối ưu dựa theo hoạt động sống của vi khuẩn  (bacterial foraging - BF), cũng như các giải pháp kết hợp các giải thuật này để cải thiện chất lượng các hệ thống điều khiển, các robot thông minh, … Cụ thể, quyển sách này sẽ bàn về lý do nghiên cứu cũng như nền tảng lý thuyết về các hệ thống thông minh, đồng thời minh họa cách tiếp cận theo phương pháp “miễn dịch” (IM-based) để ước lượng các tham số cần thiết cho việc thiết kế một hệ thống thông minh. Quyển sách này cũng giới thiệu phương pháp hiệu chỉnh thông minh tối ưu bằng cách kết hợp giải thuật di truyền (genetic algorithm – GA) và giải thuật tối ưu bầy đàn (particle swarm optimization - PSO), đồng thời minh họa việc ứng dụng giải thuật kết hợp GA-PSO này vào vấn đề hiệu chỉnh thông minh cho hệ thống điều khiển vector.

Sau đây là một số thông tin về quyển sách:

Tác giả: Prof. Dong Hwa Kim (Ton Duc Thang University)

Số trang: 232

Nhà xuất bản: Pan Stanford;

Ngày xuất bản: 20/12/2017

Ngôn ngữ: tiếng Anh

ISBN-10: 9814745359

ISBN-13: 978-9814745352

Sách có bán tại trang web của Amazon hoặc của nhà xuất bản CRC Press (Taylor & Francis Group):

https://www.crcpress.com/Tuning-Innovation-with-Biotechnology/Kim/p/book/9789814745352

https://www.amazon.com/Tuning-Innovation-Biotechnology-Dong-Hwa/dp/9814745359
 

[DT-VT] Kế hoạch bảo vệ ĐATN HK1 - 1718

Sinh viên xem danh sách hội đồng bảo vệ: TẠI ĐÂY
Phòng bảo vệ ĐATN cho hội đồng 1, 2, và 3 chiều thứ 4 24/1/2018 lúc 13h00 như sau: HD1: E301 - HD2: E312 - HD3: E214. Sinh viên trong lịch bảo vệ yêu cầu đến sớm để chuẩn bị phòng ốc, pano và banner.
 

[DKTD] DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ VÀ GVPB ĐATN HK 1 NĂM HỌC 2017-2018

Các em xem danh sách hội đồng và GVPB để tiến hành phản biện từ 21-28/1/2018 TẠI ĐÂY. Sáng ngày 29/1/2018 các em nộp lại phiếu chấm điểm của GVHD và GVPB lại cho thầy Trí ở văn phòng Khoa Điện. Nếu không nộp lại sẽ không được bảo vệ hội đồng.
 

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử - Viễn thông:

Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử - Viễn thông:

  • Danh sách GV phản biện (xem TẠI ĐÂY)
  • Danh sách 7 hội đồng (thông báo sau)
  • Thời gian: 24/01/2018 và 28/01/2018 (dự kiến)
  • Địa điểm: (thông báo sau)
 

[DT-VT] Phân công GVHD Đồ án 1, 2, 3 và đồ án hệ thống nhúng - HK2 - 1718

Sinh viên xem danh sách GVHD đồ án 1, 2, 3 và đồ án hệ thống nhúng dưới đây
 - Đồ án 1
 - Đồ án 2
 - Đồ án 3
 - Đồ án Hệ thống nhúng

 

Lịch tiếp Sinh viên khoa Điện-Điện tử HK2 2017-2018

Họ và tên GV Buổi 1 Buổi 2
Thứ Ca  Địa điểm Thứ Ca  Địa điểm
ThS. Đồng Sĩ Thiên Châu Thứ 2 Ca 1 (7g - 9g) C117 Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C117
TS. Đặng Ngọc Minh Đức Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) A305 Thứ 4 Ca 4 (15g - 17g) A305
TS. Nguyễn Công Tráng Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 3 Ca 4 (15g - 17g) C118
TS. Lê Anh Tuấn Thứ 4 Ca 5 (17g30 - 19g30) C117 Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117
TS. Trần Thanh Phương Thứ 4 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C117
ThS. Ngô Tú Quỳnh Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 5 Ca 1 (7g - 9g) C117
TS. Trần Hoàng Quang Minh Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 3 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
TS. Trần Hữu Khoa Thứ 3 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118 Thứ 4 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118
TS. Huỳnh Văn Vạn Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 4 Ca 4 (15g - 17g) C118
ThS. Nguyễn Nhật Tân Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
ThS. Trần Đình Cương Thứ 2 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C118
TS. Nguyễn Đoàn Quốc Anh Thứ 4 Ca 4 (15g - 17g) C118 Thứ 2 Ca 1 (7g - 9g) C118
ThS. Hà Duy Hưng Thứ 3 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117
ThS. Thiều Quang Trí Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C117
ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo Thứ 6 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118 Thứ 6 Ca 1 (7g - 9g) C118
ThS. Nguyễn Quang Dũng Thứ 4 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 3 Ca 4 (15g - 17g) C117
ThS. Hồ Đăng Sang Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
ThS. Nguyễn Kiều Tam Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 7 Ca 3 (13g - 15g) C118
KS. Nguyễn Thành Quang Thứ 4 Ca 1 (7g - 9g) C118 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) D903
ThS. Phạm Hữu Lý Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118 Thứ 3 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
TS. Trần Anh Khoa Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C118 Thứ 5 Ca 1 (7g - 9g) C118
TS. Đinh Hoàng Bách Thứ 3 Ca 4 (15g - 17g) C118 Thứ 3 Ca 5 (17g30 - 19g30) C118
ThS. Nguyễn Trung Thắng Thứ 4 Ca 3 (13g - 15g) C118 Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118
ThS. Trần Công Thịnh Thứ 4 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 5 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
TS. Vũ Trí Viễn Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 6 Ca 4 (15g - 17g) C117
TS. Lê Anh Vũ Thứ 6 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 6 Ca 4 (15g - 17g) C117
PGS. TS. Lê Thế Vinh Thứ 5 Ca 3 (13g - 15g) C117 Thứ 5 Ca 4 (15g - 17g) C117
ThS. Trần Thành Nam Thứ 4 Ca 1 (7g - 9g) C117 Thứ 4 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
TS. Lim Guen Cheng Thứ 6 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117 Thứ 4 Ca 2 (9g30 - 11g30) C117
TS. Nguyễn Dáo Thứ 2 Ca 2 (9g30 - 11g30) C118 Thứ 2 Ca 3 (13g - 15g) C118
 

[DT-VT] KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1, 2, 3 VÀ ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG (TOP 100) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Sinh viên xem KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN 1, 2, 3 VÀ ĐỒ ÁN HỆ THỐNG NHÚNG (TOP 100) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 của bộ môn Điện tử - Viễn Thông TẠI ĐÂY
 

Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Điện Tử - Truyền Thông (2018)

Sinh viên xem thông báo về Kế hoạch nộp và bảo vệ ĐATN ngành Điện Tử - Truyền Thông (2018) TẠI ĐÂY
 

Học bổng du học 1 học kì tại Hàn Quốc

Dựa trên mối quan hệ hợp tác giữa 2 trường, trường Đại học Quốc gia Pukyong (Busan, Hàn Quốc) sẽ cung cấp một suất học bổng cho sinh viên Khoa Điện – Điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng, để sang học 1 học kỳ (4 tháng) tại Hàn Quốc, bắt đầu từ khoảng tháng 3/2018. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tiêu chí:

- Sinh viên Khoa Điện – Điện tử có học lực khá trở lên.

- Có trình độ tiếng Anh tốt

- Ưu tiên sinh viên thuộc hướng ngành kỹ thuật điện lạnh, điều hòa không khí.

2. Quyền lợi:

- Được tài trợ 500,000 won/tháng (tương đương 460 USD/tháng) trong 4 tháng và 200,000 won (~184 USD) để trang trải chi phí ban đầu khi mới sang.

- 1 vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Hàn Quốc.

- Các môn học tại Hàn Quốc sẽ được xét quy đổi tương đương để thay thế các môn tại Đại học Tôn Đức Thắng.

3. Đăng ký:

Sinh viên có quan tâm xin đăng ký qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. từ đây đến hết ngày 7/12/2017, cung cấp các thông tin sau:

- Họ và tên

- Mã số sinh viên

- Điện thoại liên lạc

- Số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy tính đến thời điểm hiện tại

- Trình độ Anh văn (ghi rõ chứng chỉ gì và số điểm nếu có)

- Thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có)

- Các chứng chỉ chuyên môn  hoặc thành tích khác (nếu có)
 

Trang 1 / 21

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.