Hệ thống phát hiện người dựa trên sự kết hợp của Phương phát dự vào ảnh độ sâu và phương pháp dựa vào mạng tích chập Neural


Tác giả: Anh Vu LE, Tran Tin PHU, Jong Suk CHOI, Jan SKAPA, Miroslav VOZNAK

Tóm tắt

Trong bài báo này, ảnh độ sâu và ảnh mầu từ sensor Kinect được sử dụng để tăng cường độ chính sác của việc phát hiện người. Phương phát phát hiện người dựa vào ảnh độ sâu nhanh nhưng độ chính xác thập. Trong khi dó phương pháp phát hiện người đựa vào mạng tích chập Neural có độ chính xác cao nhưng phương tạp. Để đồng thời tăng cường những điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của từng phương pháp, một mô hình hệ thống chủ tớ được đề suất. Mục đích cuối cùng là tạo nên một hệ thống dựa trên hệ điều hành ROS gồm nhiều sensor với mục đích là tăng cường độ chính sác và hoạt động ở thời gian thực. kết quả thí nghiệm chứng minh sự vượt trội của phương pháp được đề suất so với các phương pháp truyền thống khác trong các môi trường thử nghiệm phức tạp
 

Phân tích độ bảo mật tin cậy của các mạng chuyển tiếp đa chặn dựa trên phương pháp Noma trong sự hiện diện của một đối tượng nghe trộm chủ động với thông tin trạng thái kênh nghe trộm không hoàn hảo CSI


Tác giả : Tran Tin Phu, The Hung Dang, Trung Duy Tran, Miroslav Voznak
 

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá các hiệu suất của hệ thống của một giao thức chuyển tiếp đa chặn với sự hiện diện của một đối tượng nghe trộm chủ động. Trong đề xuất giao thức, một nguồn phát cố gắng để truyền tải dữ liệu của nó đến đích với sự trợ giúp của nhiều nút chuyển tiếp trung gian. Từ ước tính Thông tin trạng thái kênh (CSI) nghe trộm, nguồn phát và các nút chuyển tiếp điều chỉnh công suất truyền của họ để đối tượng nghe trộm không thể nghe lén dữ liệu được truyền. Hơn nữa, để tăng cường thông lượng cho hệ thống được đề xuất, kỹ thuật Đa truy nhập không trực giao (NOMA) với sự cấp phát công suất đơn giản cũng được đề xuất. Chúng tôi tính được chính xác biểu thức dạng đóng của Xác suất dừng (OP) và thông lượng cho truyền dữ liệu qua kênh truyền Rayleigh. Ngoài ra, Xác suất đánh chặn (IP) tại người nghe trộm được tính khi ước tính giá trị CSI là không hoàn hảo. Cuối cùng, phương pháp mô phỏng Monte Carlo được trình bày để xác minh các dẫn xuất lý thuyết.
 

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.