Hệ Liên Thông

1. Liên thông từ Trung học chuyên nghiệp lên Cao đẳng:
Chương trình đào tạo liên thông từ Trung học chuyên nghiệp lên Cao đẳng bao gồm các ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động hoá.
Tải chương trình đào tạo (PDF; 309KB)

2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học bao gồm các ngành: Hệ thống điện, Điện tử viễn thông, Tự động hoá.
Tải chương trình đào tạo (PDF; 322KB)
 

Hệ Chính Qui

ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
- Bậc Đại học
   Đào tạo 3 chuyên ngành chính:
  • - Kỹ thuật Điện
  • - Điện tử - Truyền Thông
  • - Điều Khiển Tự Động
   Tải chương trình đào tạo (PDF; 436KB)

- Bậc Cao đẳng
   + Chuyên ngành Kỹ thuật điện: Tải chương trình đào tạo (PDF' 318KB)
   + Chuyên ngành Điện tử - Viễn thông: Tải chương trình đào tạo (PDF 317KB)
   + Chuyên ngành Tự động điều khiển: Tải chương trình đào tạo (PDF; 316KB)
 

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.