Lịch tiếp Sinh viên khoa Điện-Điện tử HK2 2016-2017

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

 

T2

T3

T4

T5

T6

CA 1

Đồng Sĩ Thiên Châu

Đặng Ngọc Minh Đức

 

 

Ngô Tú Quỳnh

 

 

 

 

 

CA 2

Nguyễn Trung Thắng

Đặng Ngọc Minh Đức

Đinh Hoàng Bách

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Lê Anh Tuấn

Nguyễn Đoàn Quốc Anh

 

 

Vũ Trí Viễn

Nguyễn Đoàn Quốc Anh

Nguyễn Nhật Tân

 

 

Nguyễn Hữu Khánh Nhân

Trần Thanh Phương

 

 

 

 

Thiều Quang Trí

 

 

 

CA 3

Đồng Sĩ Thiên Châu

Nguyễn Thành Quang

Hồ Đăng Sang

Huỳnh Văn Vạn

Phạm Hữu Lý

Nguyễn Trung Thắng

ThS. Nguyễn Quang Dũng

 

Lê Thế Vinh

Lê Anh Vũ

Nguyễn Hữu Khánh Nhân

Lê Anh Tuấn

 

Trần Hữu Khoa

 

Ngô Tú Quỳnh

Võ Phú Thoại

 

Nguyễn Thành Quang

 

Nguyễn Tất Bảo Thiện

 

 

 Nguyễn Kiều Tam

 

Võ Hữu Hậu

 

 

 

 

Thiều Quang Trí

 

 

 

 

Trần Thành Nam

 

 

 

 

Đinh Hoàng Bách

 

 

 

 

Vũ Trí Viễn

 

 

 

 

Nguyễn Nhật Tân

 

 

 

 

CA 4

Nguyễn Tất Bảo Thiện

Nguyễn Thành Quang

Trần Hoàng Quang Minh

Huỳnh Văn Vạn

Phạm Hữu Lý

Trần Thành Nam

ThS. Nguyễn Quang Dũng

Huỳnh Thanh Thiện

Lê Thế Vinh

Lê Anh Vũ

 

 Trần Hoàng Quang Minh

Hồ Đăng Sang

Nguyễn Thành Quang

 

 

Võ Hữu Hậu

 

Trần Đình Cương

 

 

Võ Phú Thoại

 

Trần Hữu Khoa

 

 

 

 

Trần Thanh Phương

 

 

 

 

 Nguyễn Kiều Tam

 

CA 5

 

 

 

Trần Đình Cương

 

 

Copyright © 2014-2016. Khoa Điện - Điện tử - Đại học Tôn Đức Thắng.
ĐC: Phòng C008, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-8) 37 755 028. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.